ND - Chúng tôi đến xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh tìm ông. Ông lần giở cho xem những tờ công văn đã ngả mầu vàng ố, mép răng cưa và những tấm ảnh đen trắng chụp Tổng Bí thư Lê Duẩn đứng kiểm tra cây cọ dầu đang phát triển tốt ở trại thí nghiệm Hương Sơn vào năm 1979. Ông say sưa giãi bày tâm sự về những ngày canh cánh nỗi lo với cây cọ dầu.