(MegaFun) - Bán kết thứ 3 Vietnam's Got Talent đã xuất hiện phần thi khiến cả ba giám khảo phải đứng dậy vỗ tay hưởng ứng.