Bạn có thề tìm sách, lướt web, download phim với Google và giờ đã có thể tìm kiếm nhanh mọi thứ có trên Facebook bằng một công cụ mới được hỗ trợ.