Đoàn doanh nghiệp cơ khí hàng hải Việt Nam gồm 7 doanh nghiệp đóng tàu, cơ khí hàng hải đã đi khảo sát và làm việc tại thị trường Hà Lan và Thụy Điển nhằm mở rộng cơ hội hợp tác và tìm khả năng, hướng mới cho ngành cơ khí hàng hải Việt Nam về sản xuất các loại tàu, du thuyền và sản phẩm cơ khí hàng hải.