VIT - Máy bay trực thăng cảnh báo sớm đường không (AEW) Ka- 31 (NATO gọi là Helix B) là lựa chọn cho việc phát hiện tầm xa các mục tiêu trên không ở các độ cao thấp so với mặt biển và các tàu nổi, theo dõi chúng và tự động chuyển các dữ liệu theo dõi về các trung tâm chỉ huy. Việc cung cấp sớm các thông tin về mục tiêu của đối phương làm tăng hiệu lực chiến đấu của hải quân, không quân và lục quân.