(SVVN) Sáng ngày 13/6/2013, tại trường ĐH Tôn Đức Thắng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy TP. HCM tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” trong sinh viên.