(SGGP).- Phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty FrieslandCampina Việt Nam phát động cuộc thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non” nhằm nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng cho cán bộ quản lý và người phụ trách dinh dưỡng ở các trường mầm non trong cả nước.