Tìm hiểu các giải pháp lưu trữ phổ biến - Phần II

XHTT - 

Tim hieu cac giai phap luu tru pho bien - Phan II

Ở Phần I, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai giải pháp lưu trữ phổ biến nhất hiện nay. Đó là Shared Hosting (Máy chủ chia sẻ) và VPS Hosting (Máy chủ ảo). Phần II này, chúng ta tiếp tục cùng tìm hiểu về Dedicated Hosing (Máy chủ riêng) và Cloud Hosting (Lưu trữ đám mây), ưu và nhược điểm của chúng,…

Tin mới