TT - Tại TP Huế sáng 15-7, trong khuôn khổ Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012, vở kịch Đánh mất mùa xuân của Đoàn kịch nói Hải Phòng đã diễn ra tại Nhà văn hóa Huế.