Vay tiền, cắm sổ đỏ để lên Hà Nội thuê lại một kiot bán hàng tại chợ Nhà Xanh mới được gần 2 tháng thì chợ cháy. Cái tin sét đánh ấy khiến chị Nguyễn Thị Miến (quê Ninh Giang, Hải Dương) rụng rời.