Theo quyết định của Quốc hội sáng nay, ông Hoàng Trung Hải tái cử Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2011 - 2016.