(VOV) - Chiều 25/7, với 97,4% số phiếu tán thành, ông Trương Tấn Sang đã được Quốc hội khóa XIII bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2011-2016.