- Bee.net.vn xin trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 14 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI.