(SGGPO).- Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên toàn quốc.