(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 2/4/2012, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, thay thế Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT.