(Chinhphu.vn) - Ông Đức Khoa (khoa_stp@...) hiện đang giữ ngạch công chức có trình độ cao đẳng, hưởng lương hệ số A0, tháng 3/2011 tốt nghiệp Đại học nhưng đến nay vẫn hưởng lương hệ số A0. Vậy, trường hợp của ông Khoa để hưởng lương hệ Đại học thì phải chuyển ngạch hay thi nâng ngạch và thời điểm được tính lương đại học khi nào?