George, con trai của Hoàng tử William và Công nương Kate, lần đầu đi du lịch nước ngoài khi mới 6 tháng tuổi.