- Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như thế giới đang ở giai đoạn khó khăn, bên cạnh chính sách điều tiết của Chính phủ, tự thân các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động linh hoạt để ứng phó với khó khăn, đặc biệt là tăng cường tiết kiệm chi phí quản lý, sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh.