Ngày 24/8, tại thành phố Việt Trì , Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo tuyến các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) 6 tháng đầu năm về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).