QĐND - Ngày 6 và 7-5, tại Quân khu 5, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) lần thứ 3, giai đoạn 2005-2010. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.