* Chủ tịch nước gửi thư khen học sinh đội tuyển Toán