Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, các ban trực thuộc Trung ương.