Trong vai một người đã lập gia đình lâu mà chưa có con, tôi và một anh bạn đã được "mục sở thị" một đường dây đẻ thuê ở Hà Nội của một người phụ nữ gần 50 tuổi.