Trong đầu nữ tử tù ấy chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ đầy tiếc nuối: Giá như… giá như…