- Môlie (1622 – 1673) là một trong những nhà văn, nhà viết kịch lỗi lạc nhất của chủ nghĩa cổ điển Pháp và của cả nền văn học Pháp. Ham mê kịch từ khi còn nhỏ, ông cùng với những người bạn xây dựng một đoàn kịch vào năm 1643. Qua kinh nghiệm thực tế phong phú, Môlie dần trở thành người lãnh đạo toàn đoàn kịch và tự xác định cho mình một đường lối nghệ thuật chân chính.