VH- Phòng GD&ĐT huyện miền núi Quỳ Châu đã khai mạc hoạt động giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số.