(baodautu.vn) Chính thức được phê duyệt phương án tái cơ cấu, đón nhận Tổng giám đốc mới, TienPhong Bank từng bước thực hiện lộ trình “thoát xác” với 4 lĩnh vực kinh doanh trọng điểm, gắn với các cổ đông lớn.