Tiến sĩ Phan Lê Hà - giảng viên chính khoa Giáo dục, Trường Đại học Monash (Úc) vốn là người luôn đau đáu với những trăn trở về đất nước Việt Nam. Chị thường nói: “Dù tôi có làm việc ở đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn hướng về Việt Nam theo rất nhiều ý nghĩa và ở các tầm mức khác nhau”.