QĐND - Cán bộ công chức Nhà nước được hưởng thêm phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm. Thông tin này làm nhiều người phấn khởi bởi tổng tiền lương và phụ cấp hằng tháng sẽ tăng thêm khoảng 10%.