QĐND - Còn hơn chục ngày nữa là bước sang năm mới 2011 - năm mở đầu của kế hoạch 5 năm (2011-2015), chiến lược phát triển kinh tế 10 năm (2011-2020). Trong bối cảnh giá cả liên tục “leo thang” như hiện nay, một trong những vấn đề mà nhiều người quan tâm là trong năm mới, tiền lương có gì mới?