- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc bột Cefixime Uphace 100 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành thu hồi toàn bộ số thuốc này và gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục trước ngày 20/10/2011.