Không chỉ dùng cho sản xuất thuốc nổ mà còn là nguyên liệu quan trọng của nhiều ngành công nghiệp khác, do đó quản lý tiền chất thuốc nổ thế nào để vừa đáp ứng yêu cầu an ninh và bảo đảm điều kiện kinh doanh thông thường. Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực vào 1/1/12012 sẽ tác động lớn đến thị trường và doanh nghiệp kinh doanh các loại hóa chất trên.