(Chinhphu.vn) - Năm 2007, công ty Nippon Zoki, Nhật Bản, đã tiến hành hợp tác xây dựng trại thỏ giống ở Ninh Bình để cung cấp 1,5 triệu - 2 triệu con thỏ/năm phục vụ cho mục đích điều chế thuốc điều trị bệnh Pakinson và bệnh stress cho người.