(GDVN) - Iran có lực lượng quân sự mạnh, Israel với kho vũ khí phong phú. Vậy thì ai sẽ hơn ai?