(VOV) - Nhờ tiêm chủng mở rộng, nước ta đã thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và đang tiến tới loại trừ bệnh sởi.