Ngày 2/7, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo đóng góp ý kiến cho kế hoạch hành động về ứng phó biến đổi khí hậu và Dự án "Đưa các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình giáo dục và đào tạo" giai đoạn 2011 - 2015.