(ANTĐ) - Bộ GD-ĐT vừa chính thức có hướng dẫn các trường trung học về việc triển khai đại trà đưa các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc dân.