(GD&TĐ) - Tổ chức triển khai tích hợp giáo dục nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong nhà trường từ năm học 2009 – 2010 là một trong những việc làm thiết thực trong nhiều hoạt động của ngành giáo dục kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.