ICTnews – Trước “hạn chót” 1/4/2014 thực hiện tích hợp bộ giải mã kỹ thuật số DVB-T2 cho tivi, các “ông lớn” tại thị trường Việt Nam cho hay đã sẵn sàng tuân thủ theo đúng lộ trình, đồng thời nhấn mạnh giá bán của sản phẩm sẽ khó có chuyện “nhảy vọt”.