KTĐT - Trước những yêu cầu cấp thiết về đẩy mạnh công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, thời gian qua, các cấp Hội Phụnữ Hà Nội tăng cường chỉ đạo và thực hiện phong trào "Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng".