Thống kê sơ bộ từ các trường ĐH-CĐ cho thấy, tỉ lệ “chọi” tương tác giữa hồ sơ đăng ký và chỉ tiêu tuyển sinh đã có nhiều thay đổi so với năm 2010. Phần lớn, lượng hồ sơ đăng ký dự thi đều dồn vào các trường ở mức trung bình, trường ĐH vùng. Những trường top trên có tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng của năm 2009, 2010 đã xuống mức 1 chọi 3 đến 1 chọi 5.