Tỉ lệ “chọi” các trường ĐH tại TPHCM (tiếp theo)

Lao Động - 

Dưới đây là tỷ lệ chọi của các trường ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Mở TPHCM.