TP - Ngay trong vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn - Đắk Lắk, một dự án chuyển đổi rừng làm thủy điện đã được các cấp đồng ý, triển khai và đang chờ kết quả đánh giá tác động môi trường để hoàn tất thủ tục xây dựng. Mất nhiều rừng nếu xây dựng thủy điện trong VQG Yok Đôn.