VH- Ngày 6.11, tại TP Huế, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Viện Tài nguyên - Môi trường và Công nghệ sinh học (Đại học Huế) tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá tác động của các công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi đến tài nguyên và môi trường ở khu vực Bắc Trung Bộ”.