(TNTT>) Trái ngược với diện tích nhỏ bé, tính đa dạng về văn hóa của Singapore được phản ánh ngay trong sự phong phú của các món ăn, từ món Tàu cho đến Malaysia, đồ Ấn Độ cho đến thức ăn Âu