Khi các chủ đầm tôm mách nhau các biện pháp đề phòng việc gian lận trong việc bán tôm thì các thương lái làm ăn bất chính cũng "truyền nghề" lại cho nhau để ăn gian người nuôi. Từ chuyện "chêm cân", "ép cân" đến "trộm cân"... Trong đó, "chêm cân" là cách "ăn gian" số lượng tôm lớn và khá phổ biến. Đó là lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ đầm tôm, các đối tượng này chêm vào cây cân một đoạn thép nhỏ nhằm giảm trọng lượng của các giỏ tôm khi cân. Nếu chiêu này áp dụng thành công thì 1 tấn tôm, thương lái có thể ăn gian được 15-30kg tôm.