Thật đáng sợ vì bố chồng tôi nghiện rượu. Uống xong không vừa ý là ông chửi mọi người, thỉnh thoảng chửi tôi bằng những ngôn từ mà tôi nghĩ không thể nào phát ra từ một người có học thức.