PNO - Tôi đang sử dụng thuốc ngừa thai Marvelon vỉ 21 viên. Xin cho biết trong thời gian ngưng thuốc 7 ngày để qua vỉ mới, nếu có quan hệ thì có cần sử dụng thêm biện pháp tránh thai khác không? Trong quá trình sử dụng thuốc, tôi thấy âm đạo mình bị khô. Tôi được biết có loại thuốc dán. Vậy nếu tôi đổi qua dùng thuốc dán thì khi uống hết thuốc vỉ có phải ngưng 7 ngày như bình thường rồi bắt đầu dán thuốc hay dán ngay sau khi uống hết thuốc vỉ ? Mong bác sĩ tư vấn dùm, xin cám ơn. (nganthuaotim78)