Thuốc nano

SGTT - 10/01/2009 09:24

Kỹ thuật dùng phân tử vàng kích thước nano để đưa thuốc đến đúng nơi cần điều trị trong cơ thể đã gặt hái được thành tựu quan trọng.