Nhiều loại thuốc gây mê độc hại đang được rao bán trên mạng lẫn ngoài thị trường. Với những loại thuốc này, kẻ gian bỏ vào nước, người uống phải sẽ bị ngất chỉ trong giây lát…